Χονδρίτες

 

Όπως τα βασικά γήινα πετρώματα έτσι και τους χονδρίτες μπορούμε να  τους διακρίνουμε σύμφωνα  με τα τρία  βασικά χαρακτηριστικά σε :  πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα.Οι χονδρούλοι ή χόνδροι (chondrules) είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των χονδριτών που έχουν πυριγενείς ιδιότητες, αφού σχηματίστηκαν από μία κατάσταση μερικής  ή ολικής  τήξης. Το σφαιρικό , ημισφαιρικό ή ελλειψοειδές τους σχήμα μας κάνει να υποθέσουμε ότι μορφοποιήθηκαν μέσα από έναν άγνωστο μηχανισμό θέρμανσης, που έλιωσε αραιά συγκεντρωμένα στερεά σωματίδια, που προϋπήρχαν μέσα στο νεφέλωμα αερίων, όπου και είχαν πρωτύτερα στερεοποιηθεί, σχηματίζοντας συγκεντρώσεις κατά μήκος του επιπέδου του ηλιακού δίσκου.  Κατά την  διαδικασία αυτή , και φτάνοντας στο σημείο τήξης τους, επηρεάστηκαν από δυνάμεις  που τους διαμόρφωσαν σε σταγονίδια και στην σφαιροειδή μορφή τους.  Μέσα σε αυτά , και πριν ακόμα προλάβουν να ψυχθούν, δημιουργήθηκαν κρύσταλλοι ορυκτών .

Χονδρίτες

Leave a Reply