Αχονδρίτες

Οι αχονδρίτες αποτελούν  μία  ετερογενής ομάδα μέσα στους λιθομετεωρίτες, λόγω του ότι παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα  – την έλλειψη χόνδρων – σε αντίθεση με τους άλλους λιθομετεωρίτες, τους χονδρίτες.  Η απλουστευμένη αυτή κατηγοριοποίηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι διάφορες υποομάδες στους αχονδρίτες συγγενεύουν στενά μεταξύ τους. Τα μόνα  χαρακτηριστικά που μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχουν από κοινού στους αχονδρίτες είναι η παρουσία μίας χονδροειδούς κρυστάλλωσης, σε αντίθεση με τους χονδρίτες, και ότι παρουσιάζουν σχεδόν παντελή έλλειψη σιδηρονικελίου στην μάζα τους, γεγονός που μαζί με κάποιες άλλες χημικές & ορυκτολογικές αναλογίες  στην σύνθεση τους, τους προσδίδει κοινά χαρακτηριστικά με τα γήινα πυριγενή πετρώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που πέρα από την σπανιότητά τους, η αναζήτηση & ταυτοποίηση  τους στο γήινο φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολη και εφικτή μόνο σε ορισμένες περιοχές  του πλανήτη μας, όπως η Ανταρκτική και η Σαχάρα. Στην ουσία λοιπόν οι αχονδρίτες αποτελούν τα πυριγενή πετρώματα από άλλους πλανήτες.

Αχονδρίτες

Leave a Reply