Μεσοσιδερίτες

Αν και οι μεσοσιδερίτες ταξινομούνται στην ίδια κατηγορία με τους παλλασίτες, εντούτοις το μόνο ουσιαστικά  κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν προέλευση από  τον μανδύα του ίδιου αρχέγονου πλανητοειδούς. Όμως και ενώ οι παλλασίτες προέρχονται από τα κατώτερα στρώματα του μανδύα και είναι σχετικά αμετάβλητοι από την στιγμή της δημιουργίας τους , οι μεσοσιδερίτες αποτελούνται από σπασμένα κομμάτια βράχων του μανδύα που στερεοποιήθηκαν μαζί με ελαφρύτερα πυριτικά πετρώματα. Για τον λόγο αυτό οι μεσοσιδερίτες ανήκουν στα πολύμικτα λατυποπαγή πετρώματα , αφού η σύνθεσή τους αποτελείται από θραύσματα  πετρωμάτων διαφορετικής ορυκτολογικής σύστασης. Το ποσοστό των πυριτικών πετρωμάτων σε σχέση με το μέταλλο που εσωκλείουν είναι περίπου 40-60% στους μεσοσιδερίτες. Το μέταλλο μάλιστα στην σύσταση τους περιέχει νικέλιο σε ποσοστά  7-10% και η ορυκτολογική τους σύσταση είναι ίδια με αυτή τους οκταεδρίτες, ενώ η υφή τους είναι κοκκώδης.


 

Leave a Reply