Σιδηρομετεωρίτες

Οι σιδηρομετεωρίτες  προέρχονται από τον πυρήνα ενός σώματος πλανητοειδούς που βρίσκονταν σε κατάσταση τήξης στο εσωτερικό του. Η επίσκεψή τους στον πλανήτη μας υπό την μορφή μετεωριτών μας υποδηλώνει, ότι ο πλανητοειδής από τον οποίο προερχόταν το υλικό αυτό, θα πρέπει να υπέστη ολική καταστροφή. Οι σιδερίτες (ironmeteorites)  αποτελούν τους μεγαλύτερους σε μέγεθος μετεωρίτες – σε σύγκριση με τους χονδρίτες και τους αχονδρίτες -που έχουν βρεθεί στον πλανήτη μας. Το μεγαλύτερο μέγεθος τους εξηγείται λόγου του ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε θρυμματισμό από τις άλλες κατηγορίες μετεωριτών, ενώ ποσοστιαία ο αριθμός των σιδεριτών που έχουνε βρεθεί στον πλανήτη μας  τους κατατάσσει  στις σπανιότερες ομάδες , με ποσοστά του μόλις 2%.

Η  ταξινόμηση των σιδεριτών γίνεται σήμερα πλέον σύμφωνα με την χημική ανάλυση της σύνθεσής τους και των σιδεροφιλικών στοιχείων που περιέχουν, όπως  το γερμάνιο, γάλλιο, ιρίδιο και άλλα, σε δώδεκα κύριες ομάδες. Για λόγους απλοποίησης όμως και επειδή μία τέτοια ταξινόμηση δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον μη ειδήμονα  & τον απλό αναγνώστη, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ την πιο φιλική προς τον συλλέκτη ταξινόμηση των σιδεριτών σε ομάδες ανάλογα με την κρυσταλλική δομή τους.Έτσι αρχικώς θα πρέπει να υποδιαιρέσουμε τους σιδερίτες σε τρεις ομάδες : 

  • Ataxites (αταξίτες)
  • Hexahedrites (εξαεδρίτες)
  • Octahedrites (οκταεδρίτες)
Σιδηρομετεωρίτες

Leave a Reply